*** Nemoci morčat ***


Morčata patří mezi relativně zdravá zvířátka, přesto mohou trpět různými nemocemi. Jestliže se nám zdá, že morčátko "není ve své kůži", je návštěva veterinárního lékaře nezbytná a to, co nejdříve, neboť mnoho onemocnění probíhá velmi rychle a existují i případy, kdy zvířátko uhyne ještě před objevením se jakýchkoliv známek onemocnění. Proto berte tyto rady jenom jako orientační a vlastní léčení morčátek je vhodné přenechat odborníkům.


Alergie
Absces
Antibiotika
Aplikace léků
Boule v podkoží
Březost
Dermatofytóza (plíseň)
Dýchací potíže
Dystokie
Enterotoxémie
Giardióza
Impakce
Kastrace
Komplikace po porodu
Konjunktivitida
Křeče
Kulhání
Leukémie
Lymfocytární choriomeningitida
Mikroftalmie
Mléčná žláza
Močové kameny
Morče v číslech
Nechutenství
Nemoci kůže
Nemoci ledvin
Nervový a pohybový systém
Nemoci trávícího systému
Neplodnost
Operace
Othematom
Ovariální cysty
Parazité - vnitřní
Parazité - zevní
Paréza a paralýza
Poranění oka
Poranění uší
Porodní komplikace
Prevence
Průjem
Před a pooperační péče
Přehled příznaků
Přehřátí


Reprodukce samců
Reprodukce samic
Říje
Selhání ledvin
Svalová dystrofie
Stáčení hlavy
Svědění
Svrab
Toxémie březích samic
Tukové váčky
Tympanie
Umělá výživa mláďat
Víčka - abnormality
Výtok z očí
Vitamin C
Výhřez pochvy
Zákaly čočky
Záněty uší
Zoonózy
Zuby


Pro ty, kteří se chtějí podrobněji zabývat zdravotní problematikou morčat, uvádím několik zdrojů možného studia.


POUŽITÁ LITERATURA

Hillyer E.V., Quesenberry K.E. Ferrets, Rabbits and Rodents clinical medicine and surgery. W.B. Saunders, Philadelphia. 1997
Richardson V.C.G. Diseases of Domestic Guinea Pigs, Second Edition 2000
Brown S.A., Rosenthal K.L. Self-Assessment Color Rewiew of Small Mammals.Manson Publishing Ltd 1997
Gabrisch K., Zwart P. Krankheiten der Heimtiere. Schlütersche, Hannover 3.ed. 1995
Knotková Z., Knotek Z. Drobní savci. Fyziologické hodnoty, léky a jejich dávkování. Noviko, Brno. 2000: 69s
Jelínek F., Úvod do patologie laboratorních zvířat. Stanislav Hojek, 1992
Popesko P., Raitová, Horák J. Atlas anatómie malých laboratornych zvierat 1. a 2. Príroda, Bratislava. 1990 a,b
Červený Č., Míšek I. Veterinární anatomie. Přehledná anatomie laboratorních savců. VFU, 1993.
Schippers H.,L. Morčata Rebo Productions, 1999.
Behrendová K. Morče Nakladatelství Jan Vašut, 1999.
Verhoef-Verhallenová E. Encyklopedie králíků a hlodavců. Rebo Productions 1999.
Lüllman H., Mohr K., Ziegler A. Atlas farmakologie Grada Publishing, 1996.
Reece William o., Fyziologie domácích zvířat Grada Publishing, 1998.

POUŽITÉ OBRÁZKY z

Hillyer E.V., Quesenberry K.E. Ferrets, Rabbits and Rodents clinical medicine and surgery.W.B. Saunders, Philadelphia. 1997
Svobodová V., Svoboda M. Klinická parazitologie psa a kočky.ČAVLMZ, Brno,1995
www.guinealynx.info/main.html