Pigment x Bezpigment

Pigment je látka, která ovlivňuje zabarvení kůže. U morčat je nejvíce vidět na uších, nosu, okolí očí a na spodní straně tlapek. Samozřejmě je ale vidět i při rozhrnutí srsti na těle. Za pigment u morčat považujeme černou nebo šedou barvu, hnědá např. u čokoládových se považuje za bezpigment.

bez pigmentu - krémová s pigmentem - červená
1 1


Barvy bez pigmentu (pp)

- bílá, ice-cream, krémová, šafránová, buff, zlatá, oranžová, béžová, coffee, čokoládová

Barvy s pigmentem (P-)

- amber, červená, lila, slate, blue, černá

V chovu jde obecně o to, aby u barev s pigmentem byl pigment co nejtmavší a nejsytější, naopak u barev bez pigmentu, aby nebyl na kůži žádný. Mohou se ale občas objevit i nešvary, jako je např. krémové morče s černýma ušima, okolím očí, či nosu. Co se genetické výbavy týče, je jedno, kolik pigmentu na kůži je. Stačí mírný poprašek na uchu a geneticky už jde o morče s pigmentem. V praxi ale můžeme ovlivňovat právě i množství pigmentu výběrem chovných jedinců. Tzn. že po morčeti s lehkým pigmentem na nosu neočekáváme mláďata s pigmentem i na uších a nohách. Jak ale můžeme ovlivňovat pigment u barev, kde jej potřebujeme a naopak jak ho eliminovat u barev, kde ho nechceme, na to se podíváme na následujících řádcích.

Barva s červenýma očima (gen "P")

Možná jste si všimli, že mezi barvy s pigmentem patří i barva lila, která ale žádný pigment nemá. Co ale má jsou červené oči, které pigment stáhnou a ten se pak na vzhledu morčete neprojeví. V genetické výbavě ale stále zůstává. Proto např. i u bílých morčat se občas narodí červenooké mládě bez pigmentu, ačkoli všichni jeho tmavoocí sourozenci pigment mají. Je pak dost pravděpodobné, že v jeho genetické výbavě pigment je, ovšem díky červeným očím se neprojeví na vzhledu.

Ach ta genetika

Chtě nechtě se zase musíme podívat na ta záludná písmenka. Pigment způsobuje gen, který v genotypu morčete označujeme velkým nebo malým písmenem „B“. Pokud tápete, co je genotyp, gen a vůbec tahleta písmenka, mrkněte na článek Genetika barev – genotyp. Ve zkratce jen zopakuji, že každý gen se skládá ze dvou alel, jednu zdědí po otci a jednu po matce. Velkým písmenem značíme dominantní alelu, která se projeví na vzhledu, a malým písmenem pak recesivní alelu, která se na vzhledu nemusí projevit. Vynechané písmeno zapisujeme tehdy, pokud druhou alelu neznáme (projevit se může až podle potomků).

bb bez pigmentu
BB s pigmentem bez vlohy pro bezpigment
Bb s pigmentem s vlohou pro bezpigment
B- s pigmentem s neznámou vlohou

Jelikož je gen pigmentu dominantní, nikdy se nemůže narodit morče bez pigmentu s vlohou pro pigment, tedy "bB". V takovém případě je totiž správný zápis "Bb" a jde o morče s pigmentem. Vloha pro pigment tedy neexistuje.

 

A jdeme na to

Teď se podíváme na konkrétní spojení dvou rodičů pomocí kombinačních čtverců. V prvním řádku jsou alely jednoho rodiče, v prvním sloupci jsou alely druhého rodiče. Podle čtverce je zkombinujeme a získáme tím čtyři možnosti genetické výbavy potomků.

  b b
b bb bb
b bb bb

bezpigment x bezpigment
= 100% bezpigment

 

  B b
b Bb bb
b Bb bb

pigment s vlohou pro bezpigment x bezpigment
= 50 % pigment s vlohou pro bezpigment a 50 % bezpigment

 

  B B
b Bb Bb
b Bb Bb

pigment bez vlohy pro bezpigment x bezpigment
= 100 % pigment s vlohou pro bezpigment

  B -
b Bb b -
b Bb b -

pigment s neznámou vlohou x bezpigment
= 50 % pigment s vlohou pro bezpigment a 50 % neznámých (pokud se z tohoto spojení narodí čistý bezpigment, můžeme si zapsat, že jeho rodič má vlohu pro bezpigment, pokud se z tohoto spojení nikdy nenarodí bezpigment, s největší pravděpodobnost je rodič bez vlohy pro bezpigment).

 

  B B
B BB BB
B BB BB

pigment bez vlohy pro bezpigment x pigment bez vlohy pro bezpigment
= 100% pigment bez vlohy pro bezpigment

 

  B b
B BB Bb
b Bb bb

pigment s vlohou pro bezpigment x pigment s vlohou pro bezpigment
= 25 % pigment bez vlohy pro bezpigment, 50% pigment s vlohou pro bezpigment, 25 % bezpigment

 

  B -
B BB Bb
- Bb bb

pigment s neznámou vlohou x pigment s neznámou vlohou
= 25 % pigment bez vlohy pro bezpigment, 50 % pigment s neznámou vlohou, 25 % bezpigment (pokud se z tohoto spojení narodí bezpigment je jasné, že oba rodiče mají vlohu pro bezpigment)

 

Příklad v praxi

Fatima Paradise
merino, červená
Bucky TeRaTom
šeltie satén TG, buff
fatima bucky

Fatima Paradise je červená merinka s pigmentem. Její zápis genu je B-, protože podle vzhledu morčete nelze určit, jakou má vlohu. Podle rodokmenu jsme si zjistili rodiče: matka je aguti zlatá s červenou a otec je krémový. Je tedy dost možné, že po krémovém otci mohla zdědit vlohu pro bezpigment, ovšem jistí si být nemůžeme, protože krémový otec mohl být i s pigmentem.

Bucky TeRaTom je buff šeltie bez pigmentu. Jeho zápis genu je tedy bb, protože podle vzhledu je jasné, že pigment nemá.

  B -
b Bb b -
b Bb b -

Výsledkem tohoto spojení je tedy 50 % morčat s pigmentem s vlohou pro bezpigment a 50 % morčat neznámých, jejichž vzhled je závislý na vloze matky.

23. 6. 2003 se narodil vrh "A".

Adina Bellis
merino, krémová
Atík Bellis
coronet, červená
adina atik

Narodila se dvě morčata. Jedno bez pigmentu a druhé s pigmentem. Narození krémové merinky Ádi s genem "bb" nám tedy potvrdilo vlohu matky Fati pro bezpigment. Jinak řečeno, aby z daného spojení vznikl gen "bb" bylo nutné, aby gen matky byl "Bb". Kdyby se narodila obě morčata s pigmentem, druhý gen matky by nám byl stále neznámý. Stále by existovala šance vlohy, která se neprojevila, ale čím víc miminek by se z tohoto spojení narodilo pouze s pigmentem, tím menší pravděpodobnost tohoto genu by byla.

  B b
b Bb bb
b Bb bb

V dalším chovu jsme pak ze spojení Fatimy a Buckyho mohli vždy očekávat 50% morčat s pigmentem s vlohou pro bezpigment a 50 % morčat bezpigmentových.